Latest Past Events

Sony Quách – Đêm Nhạc Hội Ngộ

Vietnamese Community in Australia SA 62 Athol Street, Athol Park

Chương trình âm nhạc dành cho quý đồng hương tại Nam Úc

$15

Harmony Day

Vietnamese Community in Australia SA 62 Athol Street, Athol Park

Harmony Day, a day of multicultural exchanges, entertainment and cultural activities including Listen to Refugee stories, Multicultural food tasting, Light Lunch, and many more.

Free