CAaSSA closure plans for Xmas & New Year.

Văn phòng Cộng đồng Người Việt kính chúc quý khách hàng
MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH
VÀ MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG!
Văn phòng Cộng Đồng Người Việt sẽ đóng cửa từ:
Thứ Hai ngày 21/12/2020- Thứ Sáu ngày 03/01/2021
Chúng tôi sẽ mở cửa lại ngày Thứ Hai ngày 04/01/2021

Nếu quý vị cần sự hỗ trợ trong thời gian Văn Phòng Cộng Đồng Người Việt đóng cửa, xin vui lòng gọi theo hướng dẫn sau:

 

Emergency Service

 

000
Adelaide After-hours Health services direction https://adelaideafterhours.com.au/

 

Mental health Support and Walk in Service-Sonder

(Làm việc: Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy: 4pm – 11pm)

8209 0711
Lived Experience Telephone Support Service(LETTS)

(Tất cả các ngày trong tuần 5.00pm – 11.30pm)

1800 013 755
Crisis support and Suicide Prevention -Lifeline (24/7) 13 11 14
Alcohol and Other Drugs Support- ADIS 1300 13 1340