Announcement- COVID-19 Response

Dear CAaSSA service users and community members,

The health advice has changed daily and rapidly with respect to COVID–19. CAaSSA staff and management have attempted to keep abreast with all the up to date information and are following strict hygiene protocols while encouraging all of our service users to do the same. In light of recent public health advice regarding voluntary social distancing measures to reduce the risk of COVID-19 transmission, the VCASA’s Management Committee (MC) has discussed measures to play our part in minimising the spread of COVID-19.
It is with regret that we inform all stakeholders that the VCASA MC had to make the decision to temporary suspend all public uses of our Community Centre from 18/03/2020 to 13/04/2020 or until advised by the Government that we can resume our normal services. I appreciate that this will inconvenience some of you but the health and safety of our service users, the communities, volunteers and staff must come first.
For CAaSSA services users, we are also trying to minimize the impact to you by offering some alternative services in place of the normal social support services that you have received. Your case manager will contact you for further information.
These are difficult times and we will do our best to support our service users and our communities through it.
For more information about the COVID-19, please see the information the Australia Government Department of Health website, link as below:
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/what-you-need-to-know-about-coronavirus-covid-19#symptoms
Otherwise, we will keep you update of the information regarding this matter.
Yours truly

Managing Director

 

Kính thưa quý đồng hương và quý vị đang sử dụng dịch vụ Cộng Đồng,

Trong tình hình biến chuyển mỗi ngày về đại dịch COVID-19, nhân viên và ban giám đốc của Văn Phòng Phúc Lợi Cộng Đồng (CĐ) đã cố gắng để theo kịp những thay đổi thông tin cập nhật,  tuân theo nguyên tắc giữ gìn vệ sinh và khuyến khích mọi người cùng thực hiện nguyên tắc giữ vệ sinh này.  Tuy nhiên, theo khuyến cáo mới nhất của Bộ Y Tế về việc tự cô lập để giảm thiểu nguy cơ truyền nhiễm bệnh do siêu vi trùng COVID-19, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) CĐNVTDUC/NU đã thảo luận những phương thức nhằm góp phần trong việc giảm thiểu lây lan bệnh dịch COVID-19.

Chúng tôi lấy làm đáng tiếc thông báo cùng quý đồng hương là HĐQT đã phải lấy quyết định tạm ngưng các sinh hoạt tập thể tại Trung Tâm Sinh Hoạt CĐ kể từ ngày 20/03/2020 cho đến 13/04/2020 hoặc đến khi được chính phủ cho biết là chúng ta có thể trở lại sinh hoạt bình thường.  Chúng tôi biết quyết định này có thể đem đến những bất tiện cho mốt số quý vị, tuy nhiên sức khỏe và sự an toàn của người sử dụng dịch vụ của CĐ, thiện nguyện viên và nhân viên là quan trọng hàng đầu.

Riêng về các quý vị đang sử dụng dịch vụ của CĐ, chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của việc tạm đóng cửa bằng cách cung cấp các dịch vụ thay thế khác cho những người có nhu cầu cao và cấp bách. Nhân viên làm việc sẽ liên lạc với quý vị để cho biết thêm tin tức.

Đây là giai đoạn khó khăn và chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ người sử dụng dịch vụ và các cộng đồng chúng ta qua nạn dịch này.

Để biết thêm tin tức về bệnh dịch COVID-19, xin đọc thêm tin cập nhật qua trang mạng của Bộ Y Tế Úc nốt kết dưới đây::

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/what-you-need-to-know-about-coronavirus-covid-19#symptoms

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về vấn đề này cho quý vị.

Thân kính

Giám đốc Điều hành