CAaSSA closure plans for Xmas & New Year.

Văn phòng Cộng đồng Người Việt kính chúc quý khách…

CAaSSA closure plans for Christmas & New Year

CAaSSA would like to wish you Merry Christmas & a prosperous…